dotace

nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování dotací: od posouzení vhodnosti programu až po vyřízení žádosti a realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti VO

služby: posouzení výhodnosti zdarma * zmapování stávajícího stavu osvětlení * návrh úprav světelné soustavy včetně kalkulace návratnosti * energetický audit * příprava podkladů pro žádost * posouzení způsobilosti výdajů * možnost kombinace s dalšími způsoby financování

aktuální dotační programy: EFEKT státní program na podporu úspor energie a obnovu VO

 

program EFEKT

státní program na podporu úspor energie – na MPO od roku 2008

dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení od roku 2013, poslední dva roky až 100 miliónů Kč ročně

rozpočet na období 2017 – 2021 celkem 750 mil. Kč, tj. 150 mil. Ročně

každoroční kolové výzvy k podávání žádostí o dotaci

vyhlášení výzev v září až v říjnu s termínem podávání žádostí v listopadu až prosinci (dříve do konce února)

Dotace poskytována předem – s vyúčtováním

alokace: MPO 90 milionů Kč / MŽP 30 milionů Kč

maximální výše dotace: 2 miliony Kč

Hrazení: maximálně 50% způsobilých výdajů na jeden projekt

Forma dotace:

MPO – ex ante, tj. předem (po výběrovém řízení na dodavatele díla)

MŽP – proplacení neuhrazených faktur

Bouzov +
(6)

Bouzov

Rok: 2020
Počet svítidel: 288
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 4 rozvaděčů. Parková svítidla.

dotace EFEKT

Chýně +
(4)

Chýně

Rok: 2020
Počet svítidel: 257
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel.

dotace EFEKT

Osvětimany +
(5)

Osvětimany

Rok: 2018
Počet svítidel: 251
Rozsah: modernizace veřejného osvětlení, včetně doplnění svítidel, výměny výložníků, kabeláže, sloupů, rozvaděčů a souvisejících výkopových prací.

dotace EFEKT

Zákupy +
(3)

Zákupy

Rok: 2018, 2019
Počet svítidel: 151, 165
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Parková svítidla. Monitoring rozvaděče.

dotace EFEKT

Strážné +
(6)

Strážné

Rok: 2018
Počet svítidel: 85
Rozsah: modernizace veřejného osvětlení, včetně doplnění svítidel, výměny výložníků, sloupů, souvisejících výkopových prací a kabeláže

dotace NPŽP

Rýmařov +
(3)

Rýmařov

Rok: 2018, 2020
Počet svítidel: 142, 297
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Osvětlení zámeckého parku parkovými svítidly, osvětlení cyklostezky.

dotace EFEKT a NPŽP

Koryčany +
(5)

Koryčany

Rok: 2018
Počet svítidel: 286
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel.

dotace EFEKT

Břestek +
(3)

Břestek

Rok: 2018
Počet svítidel: 94
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 2 rozvaděčů.

dotace EFEKT

Čelechovice na Hané +
(4)

Čelechovice na Hané

Rok: 2018
Počet svítidel: 138
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 1 rozvaděče.

dotace EFEKT