modernizace

1) vstupní analýza

obsahuje zmapování stávajícího stavu, posouzení zda jsou předpoklady pro spolufinancování prostřednictvím dotace, přímá návaznost na aktuální požadavky a potřeby obce

vstupní analýza

2) návrh řešení

rozsah obnovy: prostá výměna za parametrově vyhovující LED svítidla / doplnění světelných bodů / kompletní rekonstrukce VO. projekt obnovy:výběr vhodných svítidel pro konkrétní aplikace / uliční svítidla /svítidla pro parky a rezidenční oblasti / svítidla pro oblasti v památkové péči / rozvaděče, řízení. návrh vhodného systému řízení a monitoringu: možnosti začlenění do koncepce SmartCity. financování obnovy: z vlastních prostředků obce / města / dotace / EPC – forma splácení / kombinace financování, finanční kalkulace, spolupráce s bankou při získávání úvěru na financování projektu. odborné poradenství: světelně-technický návrh - výpočet/ projektová dokumentace.

návrh řešení

3) pasport a generel

zpracování pasportu stávajícího stavu je základ pro následnou přípravu projektu obměny a doplnění VO, tak jako generel který napomáhá k určení základních technických parametrů pro projekt nového VO, tak aby odpovídal současným normovým požadavkům, případně specifickým požadavkům dotačních programů

pasport a generel

4) vzorová instalace

možnost vzorové aplikace jako další stupeň přípravy, který pomáhá při vyhodnocení vhodnosti navrženého řešení, kontrola parametrů osvětlenosti a dalších hodnot v návaznosti na projekt

vzorová instalace

5) servis, garance, monitoring

záruční a pozáruční servis / vyhodnocení aktuálních spotřeb a úspor / vzdálený monitoring VO

servis, garance, monitoring
Bouzov +
(6)

Bouzov

Rok: 2020
Počet svítidel: 288
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 4 RVO. Parková svítidla.

dotace EFEKT

Rýmařov +
(3)

Rýmařov

Rok: 2018, 2020
Počet svítidel: 142, 297
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Osvětlení zámeckého parku parkovými svítidly, osvětlení cyklostezky.

dotace EFEKT a NPŽP

Břestek +
(3)

Břestek

Rok: 2018
Počet svítidel: 94
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 2 RVO.

dotace EFEKT

Čelechovice na Hané +
(4)

Čelechovice na Hané

Rok: 2018
Počet svítidel: 138
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Výměna 1 RVO.

dotace EFEKT