EPC

Metoda EPC (z angl. výrazu Energy Performance Contracting) představuje moderní přístup k energetickému hospodářství.

Využití EPC nepředstavuje pro zákazníka žádnou vstupní investici, veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených úspor nákladů na energii.

Doba splácení a výše splátky se stanovují podle rozsahu celkové investice do obnovy světelné soustavy, v případě veřejného osvětlení se obvykle jedná o 10 let.

Součástí dodávky je smluvní záruka, že bude dosaženo minimálně takových úspor, které umožní splatit všechny náklady související s projektem (počáteční náklady, investiční náklady, náklady na financování, náklady na energetický management).

Dodavatel osvětlení financovaného metodou EPC zajišťuje:

vstupní analýzu stávající světelné soustavy

návrh nové osvětlovací soustavy

instalaci a zprovoznění nové osvětlovací soustavy

zaškolení obsluhy

energetický management – měření a monitoring dosaženého výkonu a úspor, optimalizace

dlouhodobý dohled nad instalovanou soustavou.

financování projektu (zpravidla)

V rámci veřejného osvětlení se metoda EPC využívá zpravidla v kombinaci s tzv. přenesenou správoun ergetických systémů, kdy kompletní správa a údržba světelné soustavy dlouhodobě přechází na externí subjekt.

V roce 2012 byla metoda EPC schválena usnesením vlády ČR číslo 109 ze dne 22.2.2012 jako vhodná metoda financování projektů příspěvkových organizací.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@verejneosvetleni.eu nebo tel. +420 770 125 000.

Případně vás rádi uvítáme osobně na některé z našich poboček.