přenesená správa

Přenesená správa představuje modernizaci osvětlovací soustavy bez vstupní investice a současně přináší optimalizaci nákladů na údržbu a energii.

Uživatel osvětlovací soustavy uzavře nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem a údržba osvětlovací soustavy, včetně úhrady nákladů za energii. Nájemné po výměně osvětlovací soustavy (zahrnující platbu za energii) je nižší než stávající výše plateb za energii a údržbu původní osvětlovací soustavy. Rozsah přenesené správy je možno sjednat individuálně dle potřeb uživatele.

Doba nájmu se odvíjí od rozsahu výměny a výše investice; u veřejného osvětlení je to zpravidla 10 let. Po skončení nájmu dochází k převodu soustavy do vlastnictví uživatele za 1Kč.

firma ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. v roli správce osvětlovací soustavy zajišťuje:

Audit aktuálního stavu světelné soustavy

Demontáž a ekologickou likvidaci stávající osvětlovací soustavy

Dodávku a montáž nové osvětlovací soustavy

Standardní údržbu a servis nové osvětlovací soustavy

Úhradu elektrické energie na provoz nové osvětlovací soustavy

 

Největší úspory při výměně světelné soustavy je možno docílit pomocí svítidel s LED technologií.

Mezi hlavní přednosti LED svítidel patří:

Snížení nákladů na energii a údržbu při zachování normativních hodnot osvětlenosti až o 85%

Výborné podání barev Ra (CRI)

Minimální pokles svítivosti po dobu života

Snadné ovládání, vypínání, zapínání bez vlivu na životnost zdroje

Dlouhá životnost

Zachování 100% výkonu i v mrazech

Protivín +
(4)

Protivín

Rok: 2014 - 2020
Počet svítidel: 900
Rozsah: Výměna stávajícího VO i s výložníky, instalace nových LED svítidel. Řídící a dohledový systém VO.

přenesená správa